Integritetspolicy

Uppdaterad 2021-03-04

Dataskydd

Vi har, i likhet med många andra företag, ett pågående projekt i syfte att anpassa våra behandlingar till dataskyddsförordningen GDPR. Denna policy kan därför ändras för att bättre säkerställa att vi följer förordningen. Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi vill därför informera dig om hur vi hanterar personuppgifter inom företaget.

Information och kontakt

Thurgårdens handelsträdgård är ett aktiebolag och ägs av Beata och Anders Thurborg med organisationsnummer 559282-2117. Kontaktuppgifter för information eller klagomål är: Thurgården AB, Lundtorpsgatan 39, 386 93 Färjestaden, med telefon 0485-382 42. Beata Thurborg är kontaktperson i frågor om behandlingen av dina personuppgifter. E-postadress: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Kund i butiken

Är du kund i vår butik och använder dig av betalning via iZettle, kort eller faktura, så hanterar vi de personuppgifter som krävs för att kunna fullgöra vårt åtagande gentemot dig som kund.

Vi delar dina personuppgifter med personuppgiftsbiträden, som är företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner, såsom banker, molntjänster enligt nedan, våra affärssystem Visma bokföringssystem, TruePos kassasystem och iZettle.

Thurgården lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet. Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte.

Thurgården strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Vi överför inte dina personuppgifter till land utanför EU/EES utöver vad som anges nedan.

Thurgården använder molntjänstleverantörerna Microsoft och Google, med servrar i USA, för lagring av data. Genom Thurgårdens användning av nämnda leverantörers tjänster kan dina personuppgifter komma att överföras till USA. De personuppgifter som vi samlar in om dig genom din användning av vår webbplats kan överföras till Google i USA, genom Google Analytics. Thurgården har säkerställt att dina rättigheter garanteras vid överföring till USA genom Microsofts och Googles anslutning till EU-US Privacy Shield. Mer information finns tillgänglig på www.privacyshield.gov.

Medlemsklubb

För dig som medlem i kundklubben innebär det ingen märkbar skillnad, vi värnar redan om din personliga integritet och kommer fortsättningsvis ha en fortsatt hög skyddsnivå för dina personuppgifter.

Är du medlem i kundklubben samlar vi in ditt namn och e-post för att möjliggöra marknadsföring av och kommunikation om Thurgården och våra produkter, t.ex. utskick av marknadsmaterial och inbjudan till aktiviteter eller utförsäljning. Mottagande av e-post är frivilligt och kan avanmälas i varje enskilt e-postutskick. Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter till tredje part.

Webbsida, cookies och sociala medier

På webbsidan thurgarden.net används cookies som du behöver ge ditt samtycke till när du besöker. Du kan ställa in din webbläsare hur du vill acceptera cookies. Thurgården använder cookies i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på, samt för att förbättra, webbsidan. Informationen används för automatisk inloggning och för att komma ihåg eventuella val av inställningar på webbplatsen.

Vi samlar in namn, e-post och foto för att kunna marknadsföra, hantera deltagande och genomföra tävlingar och event och i samband med dessa identifiera vinnare. Vidare för att kunna offentliggöra vinnare och dela ut vinster m.m.

Thurgården kan även få personuppgifter om dig via våra relaterade sidor på sociala medier eller via telefon.

På webbsidan visas flöden från Facebook. Vad gäller de personuppgifter som förekommer och behandlas på sociala medier så som Facebook och Instagram hänvisar vi användare till respektive tjänsts policy för information om hur de behandlar personuppgifter. Syftet med behandlingen är att befintliga och potentiella kunder ska kunna interagera och ha kontakt med oss via sociala medier. Behandlingen är nödvändig för Thurgårdens berättigade intresse av att marknadsföra vårt varumärke och produkter till befintliga och potentiella kunder (intresseavvägning).

Vi använder uppgifter vi samlar in på webbsidan, såsom unikt ID, datum och tid för ditt besök, Internet-adressen för adressen som du för tillfället besöker, din IP-adress, vad du använt för webbläsare och operativsystem. Detta sker via Google Analytics för att se statistik kring hur våra webbsidor används. Analys utförs på en sammanslagen nivå och är inte avsedd att identifiera enskilda besökare.

Thurgårdens webbplats finns på en webbserver som tillhandahålls av det danska webbhotellet One. Varje sida på webbsidan är skyddad via SSL-teknik och skyddade webbservrar. Mer information om One finns på deras webbplats www.one.com.

Dina rättigheter

Du kan när som helst ta kontakt med oss för att kontrollera att dina uppgifter är korrekta, eller be oss uppdatera, korrigera eller radera uppgifterna. Du har även rätt att, en gång per år, få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen, och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.

Vi kan inte radera dina uppgifter i de fall det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.

Lagring

Thurgården kommer inte att lagra dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för eller så länge vi är skyldiga att lagra dina personuppgifter enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. Därefter kommer dina uppgifter att raderas.

Ändringar

Thurgården har rätt att när som helst ändra denna integritetspolicy. Vid ändringar av denna integritetspolicy kommer vi att publicera den justerade integritetspolicyn på thurgarden.net med information om när ändringarna träder ikraft.